#Кръстовагора
#линейкаКръстовагора
Бъдете Благословени, приятели, да бъдат благословени ВСИЧКИ, които ползват помощта ни, да са здрави, щастливи и както Негово Светейшество Архимандрита осветява с молитва линейката и екипа ни, така бъдете осветени и вие от Господ и Светия дух на вярата Ни!
Амин!