Добро утро и прекрасна седмица Ви желаем, приятели.
#транспортслинейкаПловдив на пациентка от дома й до болница за лечение
#линейкаПловдив осигури четири носачи, които да пренесат пациентката до дома й.
#lineika .bg
#transportlineika .bg
#lineikaplovdiv .bg
#medcenter1 .bg
#частналинейка
@lineika.bg
@transportlineika.bg
@lineikaplovdiv.bg
@medcenter1.bg