Линейка Бг, екипа ни прие пациента от МБАЛ Казанлък, натоварен и е включен на командно
дишане в реаномобила ни и е готов за транспортиране към медицинския джет, който го очаква на
летище Крумово.