Линейка.Бг 6 150. Осигуряваме с лекари и линейки спортно
мероприятие, областното първенство по футбол. Благодарение на
висококвалифицираните ни лекари, най – модерните линейки,
екипировка и апаратура, мероприятията, за които ни ангажират винаги
протичат безпроблемно и спокойно. Хубав уикенд, Ви желаем!