Линейка Бг 6 150. Осигурихме с лекарски екипи и линейки
празника на св. св. Кирил и Методий. Дежурните ни лекари и персонал
смирено отдадоха почит на Нашия Господ, който е на небесата да се
свети името му, да бъде волята му, както на небето, така и на земята …
и на светите братя, осветили ни с писменост и знание! Честит празник,
приятели! Бъдете благословени! С Бог напред!