Линейка Бг 6 150. Честит Ни Свети Георги, приятели! Нека само победи бележат пътя ни. Дежурните ни екипи за прегледи по домовете почетоха Свети Георги и храма му, да се свети Името му, Да бъде волята му … да държи десницата ни да е непобедима и да смажем с Бог напред враговете ни. В поредицата празнични дни, не спираме за миг да обслужваме пациентите, чиито лични лекари имат договор за заместване с нас. Екипа ни потегля към дома на пациент с висока температура и повръщане. Весели и спокойни празници!