Линейка Бг 6 150. Летящия ни екип с Бог напред е вече в Бургас, сега
на път към Университетска Болница Св.,,Дева Мария,, откъдето трябва
да вземем пациента. Усмивки, Ви желаем!