Линейка Бг 6 150. Приехме пациентката от лекуващия лекар и сме
готови с Бог напред да я транспортираме до Пловдив! Хубав ден на Вас,
безавариен път на екипа ни!