Линейка Бг 6 150. Транспортирахме пациент, който се наложи след
преглед на наш лекар да го хоспитализираме в Пловдивска болница по
спешност. Бързо и навреме! Бъдете здрави!