Линейка Бг 6 150. Осигурихме с лекарски екипи и линейки празника
на св. св. Кирил и Методий. Честит празник, приятели! Бъдете
благословени! С Бог напред!