линейка до село Калековец. Lineika.bg транспортира пациент от дома
му в с.Калековец до болница в гр. Пловдив за контролен преглед и
после обратно до дома му в с. Калековец. Осигурихме и двама носачи .
Бъдете здрави, приятели и Ви поздравяваме с тази песен!