Линейка Пловдив, Ви желае прекрасен и спорен ден! Повикаха ни в село Гранит да транспортираме спешно родилка пациент на нашата гинеколожка доктор Семра Халил до Пловдив! С Божата помощ днес ще сме съпричастни към появяването на още едно българско бебе!

 

 

 

Свържете се с нас