Линейка Пловдив 6 150! Най сърдечни поздрави на приятелите ни от
Брестовица! Днес оттам транспортирахме пациент за да се прегледа
при личния си лекар в Пловдив, след което си го върнахме в къщи в
Брестовица. Желаем Ви прекрасен ден!

 

Свържете се с нас