Линейка Пловдив 6-150! Дълбок поклон на момчетата от екипа на Петър Гичев! В днешния ден успяха да достигнат в най-тежки условия и дълбок сняг до втори тежко пострадал пациент високо в планината! Благодарим на Бог и на високопроходимите ни линейки 4х4, и на сърцатите ни момчета. Всичко е точно!

Свържете се с нас