Линейка Пловдив 6 150! Транспортираме пациентка до медицински джет за полет до Великобритания. Линейката ни чака пилотния автомобил на летището да отведе екипа ни до джета.