Линейка Пловдив 6 150! Добро утро, приятели. Днес осигурихме с лекарски екипи и линейки провеждането на масово мероприятие в Международен Панаир Пловдив! Прекрасен уикенд!