Линейка Пловдив 6 150, е най – първото в България и най-голямото, силно и организирано
звено за денонощна неотложна медицинска помощ, предоставящо на пациентите ни спешна и
всички видове доболнична помощ. Единна част е от мощна медицинска структура от наша
собствена болница, поликлиника, неотложна помощ, денонощен спешен кабинет, най-добрите и
първи в България сме в областта на транспортиране на пациенти с най-модерни чисто нови
линейки и реаномобили, до всички точки на България, Европа, Турция на най-ниски цени.
Работим с РЗОК. На нас можете да разчитате денонощно за всякаква медицинска помощ!