Линейка Пловдив 6-150! След изпълнен транспорт на пациент до John Hopkins Hospital Istanbul, екипа ни е готов да се прибере в България! Бъдете здрави!

Свържете се с нас