Линейка Пловдив 6 150. Транспортирахме с линейка пациент от
Пловдив за хоспитализация в болница в София. Специализирания
транспорт бе под непрекъснатия лекарски надзор, осигурен от наш
лекар, поради тежкото състояние на пациента. Хубав ден от нас!