Приятели, това е … историята на 38 год. Ивайло Атанасов, тежко
болен от множествена склероза, обездвижен, гледан от болната му
майка. Бедната женица събира колкото може дребни пари от познати,
за да може да го изкара, да го поразходим с количката ни по центъра на
Пловдив … и това е два три пъти в годината. След като разбрахме тази
трогателна история и се обадихме и предложихме напълно безплатно
да го транспортираме и заведем на църква на Великден … както и по
една безплатна разходка от нас седмично … Весели празници! Бъдете
хора!