Линейка Пловдив 6 150. Осигуряваме масово мероприятие Пловдив
Европейска Столица на Културата, с лекари и линейки. И в буквалния
смисъл по време на работата ни сме опора на нуждаещите се
посетители на Светлинното шоу организирано от Община Пловдив и в
днешния ден. Разчитайте на нас денонощно и за всичко!