Линейка Пловдив 6-150! Лекарският ни екип за домашни посещения бе повикан от гост на Гранд Хотел Пловдив, с тежка бъбречна криза. След приложеното от лекаря ни медикаментозно лечение кризата и болките на пациента преминаха и екипа потегли към следващия си адрес!

Свържете се с нас