Линейка Пловдив 6-150! Лекарският ни екип за домашни прегледи бе повикан от гост на Гранд Хотел Пловдив, с тежка бъбречна криза. След медикаментозното лечение болките и кризата на пациента преминаха и потеглихме към следващия адрес! Бъдете здрави!

 

Свържете се с нас