Линейка Пловдив 6-150! Лекарският ни екип за прегледи по домовете бе повикан в жилищен комплекс от пациент с висока температура, остра вирусна инфекция ( грип ), усложнен с хипертонична криза. Прегледахме, приложихме и предписахме лечение на болния, след
което екипа ни потегли към следващия домашен адрес! Бъдете здрави!

Свържете се с нас