Линейка Пловдив 6 – 150, изпращаме годината с рекорден брой транспортирани пациенти. От изгрев слънце летим из цяла Южна България днес. Изпълнявайки перфектно заявките на пациентите ни само един от спешните екипи под ръководството на доктор Карагюл в рамките на днешния ден успя да транспортира пациенти до Свиленград, Стара Загора и до Кричим. За да могат хората да си празнуват Новата Година заедно…

Свържете се с нас