Линейка Пловдив 6-150! Добро и прекрасно утро от нас! Започнахме седмицата с транспортиране под медицински контрол на пациент от Хисаря за хемодиализа. Желаем Ви прекрасна и много успешна седмица!

Свържете се с нас