Линейка Пловдив 6-150! Наш екип, в този час по спешност потегля за Лондон. Под ръководството на доктор Делев оттам ще транспортираме до България пациент в тежко състояние, нуждаещ се от постоянно обдишване с кислород и лекарски надзор! Зареждаме гориво на МАХХХ и Бог да е с екипа ни и пациента ни. Да им помогне да изпълнят успешно отговорната и тежка мисия и да се върнат живи и здрави! С Бог Напред към Лондон!

Свържете се с нас