Линейка Пловдив 6-150, уважаеми приятели, с тази автентична икона на Света Богородичка с Младенеца, дарена ни лично и осветена от
игумена на Бачковския Манастир, дядо Симон, Ви пожелаваме Честита
да Ни е Новата 2019 година! Споделете я, за да ни донесе много здраве,
много щастие, човешка топлина и много успехи в начинанията ни,
нашите и на нашите близки! Амин!

Свържете се с нас