#линейка lineika.bg до Стара Загора, транспорт с линейка на пациент
от Стара Загора до болница в София. Екипа ни с лекар потегли отново в
нощта, за да транспотрираме по спешност и навреме пациент с тежко
заболяване. Нашата лекарка ще следи и ще се грижи за състоянието на
болния през целия дълъг път до болницата в София, където ще го
предадем на колегите за спешно лечение. С БОГ напред! Екипа ни взе
пациента от Стара Загора и потегляме към София! Желаем Ви,
спокойна нощ, приятели! На нас разчитайте денон ощно и където и да
ни повикате сме Ви на разположение!