#линейкаlineika .bg Честит да ни е светия празник, приятели! Днес
почетохме пресветата Майка Божия в манастирче носещо нейното име.
Нека както са отворени вратите на манастира, така да са отворени за
нас всички врати, всички сърца и всички души в името на доброто,
здравето и щастието!