lineika. bg, Осигуряване на масово мероприятие с лекарски екипи и линейки от lineika.bg. Честит
Международен Празник на детето. Организиран е от мощната компания АББ. Организацията е
перфектна, за радост на малки и големи. Интересни и богати почерпки. Желаем Ви здраве,
щастие и много успехи. Все на празници да ни каните!