Така изглежда Невропсихиатрична клиника гр. Крайова, Румъния! Spitalul clinic de neuropsihiatrie Craiova, Румъния! Коментара нека е от Вас…