Транспорт с Линейка Бг 6 150, на пациент изписан след лечение в
болница до дома му. Осигурихме двама носачи нужни за
транспортирането му. Хубав и успешен ден от нас!