Транспорт с Линейка Бг 6 150, на пациент от дома му до болница, за
да, бъде лекуван. Имаше нужда, от четирима носачи, които осигурихме
ние. Бъдете здрави и много щастливи!