Транспорт с линейка на пациент от Крумово до болница в Пловдив за
хоспитализация и лечение. Бързо и навреме! Всичко е точно!