lineika.bg до Марково. Транспорт с линейка на пациент
изписан след лечение в болница в Пловдив до дома му в с.Марково с
двама носачи, осигурени от нас, за да го пренесат до леглото му в къщи.
Бъдете здрави, приятели!