lineika.bg линейка в Пловдив за транспорт на пациентка от
болницата до дома й в Стария град, чийто трудно достъпни неравни и
стръмни улици не са пречка за нашите най-модерни
високотехнологични линейки.