lineika.bg линейка до Асеновград за транспорт на пациент от
болницата до дома му! Бъдете здрави!