lineika.bg линейка до Крумово до дома на пациент изписан след
лечение в Пловдивска болница! Желаем бързо възстановяване и
бъдете здрави!