lineika.bg линейка до Крумово до дома на пациент изписан след

лечение в Пловдивска болница! Желаем бързо възстановяване и бъдете здрави!