lineika.bg линейка за Съединение с двама носачи до дома на
пациентка изписана след лечение в болница Пловдив!