lineika.bg линейка от болницата до дома на пациентка с трима носачи осигурени от нас.