lineika.bg линейка от Първенец, за транспорт на пациентка паднала в
дома си до болница Пловдив за лечение! Бъдете здрави!