lineika.bg осигуряваме Opera open 2019 с лекарски екипи и линейки в
Античен Театър Пловдив. Хубава и успешна седмица Ви желаем!