lineika.bg транспорт с линейка до Франция. Екипът ни лети през цяла
Европа към град Нант, Франция, откъдето ще транспортираме
пациентка, за да си я приберем в дома й в България. С Бог напред.