#Линейка lineika.bg транспорт с линейка на изписан от болница
пациент до дома му. С осигурен от нас носач, инвалиден стол и най-
нова, най-модерна, климатизирана линейка вече сме пред дома на
пациента! Прекрасна и успешна седмица Ви желаем!