lineika.bg, транспорт с линейка на пациент, от Пловдив за лечение в
болница в София. Летим, комфортно, бързо, на хладничко с
климатроника на линейките ни в жегата. Всичко е точно! Бъдете
здрави!