lineika.bg транспорт с линейка на пациент , изписан от болница в
Пловдив до дома му в Карлово ! Прекрасна и успешна седмица Ви
желаем !