lineika.bg транспорт с линейка в този късен час на пациентка със
съмнение за инсулт. От дома й до избрана от нея болница. Осигурихме
двама опитни носачи, които да я пренесат до където се окаже
необходимо. Хубава и спокойна вечер Ви желаем.