lineika.bg транспорт с линейка в началото на седмицата на редовните
ни пациенти, които превозваме за хемодиализа и обратно до дома им
след процедурата. Осигуряваме необходимите носачи за спокойното и
успешно транспортиране.